Velkommen til Sogstieika Barnehage!

Den gode starten

Om barnehagen

Om barnehagen

Sogstieika barnehage er en privat 4-avdelings barnehage som ligger på Sogsti ved den store eika. Barnehagen ble bygget i 1996 og driftes som et samvirkeforetak hvor barnas foresatte har andeler.

Barnehagen består av to småbarnsavdelinger og to storbarnsavdelinger.

Storbarnsavdelingene samarbeider også på tvers i aldersinndelte grupper.

Hver avdeling har sin egen inngang, garderobe, avdelingsrom og et grupperom. I tillegg har vi et stort og lyst kjøkken «midt i huset», som en felles samlingsplass. Vi har også en liten «hoppekrok» og eget formingsrom.

Innvendig ble barnehagen pusset opp i 2021, med nytt gulvbelegg og nymalte vegger og tak.

Uteplassen ble oppgradert i 2019, og består av ulike lekeapparater og god tumleplass for allsidig lek. Nærmiljøet brukes flittig til våre ulike turmål.

Vi ønsker å gi barna frihet til å kunne utforske livet i samspill med mennesker og naturen innenfor trygge og positive rammer, og vi vil at læring skal være lek, og lek skal være læring.

Vår visjon er; «Den gode starten»

Varm mat

2 ganger i uken serverer vi varm lunsj til barna.  Maten består av sunne og smaksfulle retter etter myndighetenes anbefalinger for mat i barnehager.

Tur

Alle barn i Sogstieika Barnehage går jevnlig ut på tur i naturen og nærmiljøet. Storbarnsavdelingene har fast turdag hver uke.

Aldersinndeling

I Sogstieika Barnehage deles alle barn inn i grupper av lik alder.

Les mer ...

Vedtekter og årsplan

Vedtekter
Vedtekter

Trykk på ikonet for å åpne filen

Vedtekter

Trykk på ikonet for å åpne filen

Årsplan
Årsplan

Trykk på ikonet for å åpne filen

Årsplan

Trykk på ikonet for å åpne filen

Vil du søke plass hos oss?

Opptak

Opptak

Vi har samordnet opptak med Frogn kommune, og søknadsfristen for hovedopptaket er 1. mars. Søknaden fylles ut elektronisk via "Barnehageportalen" på nettsidene til kommunen.

Opptak foretas, så langt det er mulig, ut fra den prioritering foresatte har satt på søknad. Det kan ikke søkes for ufødte barn.

Endringer eller oppsigelse av barnehageplassen gjøres også via "Barnehageportalen".

At barnehagen prioriteres på en søknad er ikke et opptakskriterium i seg selv (jfr. 4.2, nr. 1-4).

Vil du komme i kontakt med oss?

Ring oss direkte, eller fyll ut skjemaet under så tar vi kontakt med deg innen kort tid

64 93 93 88924 71 164
Bjerkeveien 2, 1446 DRØBAK
Orgnr 875 992 252